Familierecht


Familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. Ook het erfrecht kan in sommige gevallen onder dit rechtsgebied worden geschaard. Familierecht heeft over het algemeen betrekking op zowel materiele als immateriële zaken die te maken hebben met alle facetten van het leven. Eigenlijk vanaf de geboorte tot zelfs na de dood. Meestal wordt familierecht belangrijk als mensen recht tegenover elkaar komen te staan. Vaak gaat dit gepaard met heftige emoties en tegenstrijdige belangen. Het kan bijvoorbeeld gaan over het gezag over de kinderen, een naamswijziging, een echtscheiding, de alimentatie of de huwelijkse voorwaarden. Maar er zijn nog meer voorbeelden van zaken die onder dit recht vallen, zoals:

Ouderdomspensioen

Adoptie

Erkennen van een kind

Bewindsvoering

Boedelverdeling

Erfrechtelijke kwesties

Uithuisplaatsing

Zorgtaken

Omgangsregeling

Curatele

Persoonlijke zaken gaan vaak gepaard met emoties

Juist omdat het vaak om persoonlijke zaken gaat, heeft het een diepe invloed op het privéleven. Dit brengt de nodige emoties met zich mee. Het is daarom prettig als er een deskundige op het gebied van familierecht wordt ingezet die weet hoe er moet worden omgegaan met de persoonlijke belangen, zonder het juridisch belang uit het oog te verliezen. Het is prettig als deze deskundige ervaring heeft met het behandelen van zaken zoals een ‘vechtscheiding’, een ouderschapsplan, de materiëleverdeling of de afwikkeling van een nalatenschap.

Is een mediator voldoende?

Soms eindigt men in bepaalde situaties automatisch in een rechterlijke procedure, maar het kan ook zijn dat er een oplossing gevonden kan worden zonder dat er een rechter aan te pas moet komen. Bijvoorbeeld door middel van een mediator die een passende oplossing voor beide partijen zoekt. Vaak is deze manier vreedzamer dan procederen. Maar soms is er geen andere oplossing dan het starten van een gerechtelijke procedure.

Een deskundige familierechtadvocaat

In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn veel afspraken vastgelegd die invloed hebben op het Nederlandse familierecht. De familierechtadvocaat moet dus behalve zijn inlevingsvermogen en tact ook een gedegen kennis van de juridische zaken hebben. Daarnaast moet er niet alleen naar de belangen van de partijen gekeken worden. Als er namelijk kinderen bij betrokken zijn, spelen de belangen van de kinderen ook een grote rol. Een deskundige familierechtadvocaat zal hier zeker rekening mee houden. Familierecht is een veelomvattend rechtsgebied waarbij met verschillende facetten rekening gehouden moet worden. Een deskundig begeleiding of advies is daarom bij dit soort zaken zeker aan te raden. Het is vaak de enige manier om uw juridische positie te bepalen en effectieve maatregelen te nemen die een maximale inzet bewerkstelligen voor uw belangen.

Over ons

Anne's blog voor rechtshulp

Hallo, mijn naam is Annelies en ik ben de eigenaar van deze blog over rechtshulp. Ik werk parttime als advocaat en in mijn vrije tijd houd ik mij bezig met het bijhouden van deze blog. Op deze blog schrijf ik over rechtshulp en met mijn ervaring als advocaat kan ik duidelijk informeren over dit onderwerp. Wat voor soorten rechtshulp zijn er, wat voor soort advocaten horen bij welke hulp en hoe werkt het hele traject? Daarnaast schrijf ik dus over mijn ervaringen in de rechtshulp, op deze manier kun je veel lezen uit de echte wereld van de advocatuur en kan dit jouw probleem wellicht helpen. Wees welkom op deze blog en veel leesplezier.

Zoeken

Categorieën

Archief

Recente artikelen

15 mei 2019
Familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. Ook het erfrecht kan in sommige gevallen onder dit rechtsgebied worden geschaard. Familierecht

30 november 2017
Wel of geen advocaat? De afweging is niet altijd makkelijk. Wanneer schakel je de hulp van een advocaat en en wanneer doe je dat niet? Als leek heb ik

9 november 2017
Familierecht en personenrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. Burgerlijk recht houdt zich onder andere bezig met zaken als een scheiding, g