Ingetrokken verblijfsvergunning? U leest er hier alles over


Een ingetrokken verblijfsvergunning heeft grote gevolgen voor u. U moet op korte termijn het grondgebied verlaten, anders bent u illegaal in het land en kunt u gearresteerd worden. Daar bovenop komt nog dat u alles moet achterlaten wat u opgebouwd hebt, uw vriendenkring, uw eventuele partner en uw werk. Redenen genoeg dus om actie te ondernemen en uw verblijf alsnog te regulariseren.

Wat is een verblijfsvergunning?

Iemand die geen staatsburger is van een land zal in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig hebben om in dat land te mogen wonen en/of werken. Het is aan u om hiervoor een aanvraag in te dienen en te bewijzen dat u aan een aantal gestelde voorwaarden voldoet. Bij die voorwaarden kunt u denken aan een verblijfplaats, een geldige reden voor uw verblijf en voldoende financiële middelen om te leven. Als u aan de voorwaarden voldoet en uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan krijgt u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
Hier er wel rekening mee dat u hierdoor niet automatisch alle rechten van een staatsburger ontvangt.

Welke redenen kunnen leiden tot een ingetrokken verblijfsvergunning?

Net zoals een verblijfsvergunning u kan worden toegekend, kan ze evengoed terug ingetrokken worden als zich veranderingen in uw toestand voordoen of als blijkt dat u op basis van valse informatie de vergunning hebt verkregen. Voldoet u niet meer aan de inkomensvereisten of hebt u een strafbaar feit gepleegd waarvoor u veroordeeld werd, dan kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst beslissen dat u niet langer in aanmerking komt om in het land te verblijven. Ook als u niet op het adres woont dat u als verblijfplaats hebt opgegeven, als u en uw partner gaan scheiden of als u ondertussen in een ander land woont, kan dit aanleiding geven tot een intrekking van de vergunning.
Het spreekt voor zich dat als de bevoegde dienst op de hoogte wordt gebracht van valse elementen in uw aanvraag, dat dit ook een gegronde reden tot intrekking is.
Al het bovenstaande hoeft echter niet te betekenen dat u geen kans meer maakt op een gewettigd en legaal verblijf, al zult u hiervoor zelf de nodige stappen moeten ondernemen.

Een advocaat kan u verder helpen

Als de Immigratie- en Naturalisatiedienst overweegt om uw verblijfsvergunning in te trekken, zullen zij dit voornemen schriftelijk aan u overmaken. Het is dan aan u om het initiatief te nemen om uw standpunt hierover te verdedigen en argumenten aan te brengen die uw verblijf rechtvaardigen.
Tegen een effectieve intrekking kunt u binnen de vier weken in beroep gaan door een bezwaarschrift in te dienen met de nodige argumenten en bewijzen. De bevoegde dienst zal uw dossier vervolgens herbekijken en de beslissing bevestigen of vernietigen.
In beide gevallen neemt u best een advocaat onder de arm die gespecialiseerd is in het vreemdelingenrecht en uw belangen voor u kan behartigen. Uw verblijf staat namelijk op het spel dus neemt u beter geen risico's.

Over ons

Anne's blog voor rechtshulp

Hallo, mijn naam is Annelies en ik ben de eigenaar van deze blog over rechtshulp. Ik werk parttime als advocaat en in mijn vrije tijd houd ik mij bezig met het bijhouden van deze blog. Op deze blog schrijf ik over rechtshulp en met mijn ervaring als advocaat kan ik duidelijk informeren over dit onderwerp. Wat voor soorten rechtshulp zijn er, wat voor soort advocaten horen bij welke hulp en hoe werkt het hele traject? Daarnaast schrijf ik dus over mijn ervaringen in de rechtshulp, op deze manier kun je veel lezen uit de echte wereld van de advocatuur en kan dit jouw probleem wellicht helpen. Wees welkom op deze blog en veel leesplezier.

Zoeken

Categorieën

Archief

Recente artikelen

21 april 2021
Een ingetrokken verblijfsvergunning heeft grote gevolgen voor u. U moet op korte termijn het grondgebied verlaten, anders bent u illegaal in het land

30 september 2020
Ben je onterecht ontslagen of wordt je onterecht verdacht van malafide zaken op de werkvloer? Ga dan niet alleen de strijd aan tegen deze ongerechtigh

15 mei 2019
Familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. Ook het erfrecht kan in sommige gevallen onder dit rechtsgebied worden geschaard. Familierecht