Familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. Ook het erfrecht kan in sommige gevallen onder dit rechtsgebied worden geschaard. Familierecht heeft over het alge